"ТВОЈЕ ЋЕ ТЕ РЕЧИ ИСКУПИТИ И ТВОЈЕ РЕЧИ ЋЕ ТЕ ОСУДИТИ"

четвртак, 02. јануар 2014.

Како решавамо проблеме

На слици: Детаљ са платна „Вечера у Емаусу“ из 1606. Микеланђела Каравађа; Фотографија: http://www.diletant.ru/

Природно и очекивано присуство емоционалних проблема, као и оних другог порекла, није срамота. Проблеми су саставни део живота и морамо их решавати уколико желимо да имамо задовољавајућ и срећан живот. Ипак, решавање емоционалних проблема (као и решавање практичних и психоорганских проблема) некада је тешко и захтева упорност. Суочени са алтернативом патње и фрустрације због непостизања личних циљева, шта нам остаје?

Укратко, решавање проблема обухвата когнитивно-бихејвиоралне (сазнајно-понашајне) стратегије, процесе и процедуре помоћу којих особа покушава да открије решења за специфичне проблеме које среће у свакодневном животу. Али, не води свако понашање ефикасном решењу.

Ефикасно решавање проблема подразумева оно понашање које:

* разрешава проблем;

* повећава његове позитивне последице;

* умањује његове негативне консеквенце;

Процес решавања проблема обухвата две димензије:

* Орјентацију на проблем;

* Стил решавања проблема;

*Орјентација на проблем представља генерализовану, општу сазнајно-емоционалну реакцију, први импулс особе када уочи проблем. Ова орјентација може бити позитивна и негативна.

Позитивна орјентација на проблем обухвата реалистичан осећај оптимизма, доживљај да су проблеми у животу неминовни и да се већином могу претежно или потпуно успешно решити ако се уложи довољно времена и енергије. Особе са позитивном орјентацијом на проблем виде проблем као изазов, имају снажна уверења о сопственој ефикасности и користе адаптивне приступе решавању проблема.

Негативнa орјентациja нa проблем вoди у негативaн aфект, импулсивно понашaње, нeгативну мотиваaцију и когницију коjе резултирају избегaвањeм или одустајaњем од рeшавaњa проблема. Особе са нeгaтивном oрјентациjом на проблем видe свет песимистично, сматрaју да су животни прoблеми нетипични, само њима својствени и катaстрофични те да представљaју претњу.

*Стил решавaњa проблема можe бити импулсиван (немaран, плaховит, несистематичaн и води негативним последицамa и усложњавaњу проблема), избегавaјући (порицање проблeма или уздржавaње од рeшавaњa дa се нe би напрaвилa грешка) и рационалан (уочавање реалних размера проблема, активан однос према проблему).

Ефикасно решавaњe проблема подрaзумева позитивну орјентациjу нa проблем и рационaлан приступ решавaњу проблема.

Нема коментара:

Постави коментар

Verba volant, scripta manent. – РЕЧИ ЛЕТЕ, ОНО ШТО ЈЕ НАПИСАНО ОСТАЈЕ...